Tổng hợp các chất liệu dùng để in ấn hộp giấy và ứng dụng của từng loại